Nastěhování / Přestěhování / Vystěhování


Nastěhování

Přidělený pokoj

Přidělený blok koleje, pokoj ani termín nastěhování nelze v průběhu nastěhovávání, tedy do konce září, v žádném případě změnit. Od začátku října bude přestěhování možné.

Kdy a kde

Informace o konkrétní přidělené koleji a pokoji budou zpřístupněny na https://iskam-web.vse.cz/ dne 15.8.2014. Adresu koleje naleznete zde.

Pokud máte datum nastěhování na kolej od 25.9.2014 včetně (dodatečně přidělené ubytování), dostavte se osobně k ubytování na přidělenou kolej k vedoucí koleje ve stanovený den v úředních hodinách, které naleznete zde.

Co si vzít s sebou

 1. občanský průkaz (u zahraničních studentů platný průkaz totožnosti)
 2. barevnou obličejovou fotografii o velikosti 35 x 45 mm (jako na občanský průkaz)

Nemohu se dostavit

Vaše osobní účast při nastěhování je nutná. Pokud se ale nemůžete osobně dostavit, napiště email do kanceláře Centrálního ubytování (ubytovani@vse.cz) nebo přímo vedouví Vaší koleje a jednotlivé případy budou řešeny individuálně.

Placení kolejného (svolení k inkasu)

Platby za kolejné je možné hradit pouze na základě svolení k inkasu z účtu vedeného v Kč u peněžního ústavu se sídlem v České republice ve prospěch účtu č. 1793102/0800. Měsíční limit k inkasu musí činit minimálně 12000 Kč. Číslo účtu, ze kterého bude inkasováno kolejné, musí být vloženo ubytovaným prostřednictvím elektronického formuláře. Pro vložení čísla účtu je nutné uživatelské jméno a heslo pro přístup do školní sítě.

K bezchybnému fungování inkasa je třeba mít:

 1. správně zadané číslo bankovního účtu prostřednictvím elektronického formuláře, tj. číslo účtu ve formátu bez specifického symbolu (původní formát čísla účtu České spořitelny se specifickým symbolem nelze použít), případně správně zadané předčíslí účtu.
 2. správně nastavené svolení k inkasu v bance, tj. ve prospěch účtu 1793102/0800, minimální měsíční limit 12000 Kč, nevyplněné (prázdné) symboly (variabilní, konstantní, specifický). Nezadávejte omezení na počet dní mezi jednotlivými inkasy (např. jednou za 30 dní). Svolení k inkasu je nutné zařídit v bance.
 3. dostatek peněz na účtu mezi 1. a 20. dnem příslušného měsíce.

Smlouva o ubytování

Smlouva k podpisu Vám bude předložena u vedoucí koleje při nastěhování na kolej. Doporučujeme seznámit se s obsahem smlouvy ještě před jejím podpisem, neboť při nastěhování nebude dostatek klidu a času na její pečlivé prostudování.

Kolejní průkaz, klíče, ložní prádlo

Po podpisu smlouvy obdržíte kolejní průkaz (tzv. kolejenku) a klíče od přiděleného pokoje. Na některých kolejích ještě dostanete klíč od hlavního vchodu do koleje. Ve skladu prádla Vám bude vydáno ložní prádlo, přičemž převzetí potvrdíte svým podpisem, a Závadový list, který vyplníte zanedlouho při vstupu do pokoje.

Převzetí pokoje

Po podpisu smlouvy o ubytování, převzetí klíčů a ložního prádla následuje převzetí pokoje. Toto převzetí provádíte sami, není u něj přítomen žádný zaměstnanec koleje. Po prvním vstupu do pokoje hned zkontrolujte pokoj a jeho vybavení, zda je v řádném a k užívání způsobilém stavu. Ještě v tento den vyplňte a odevzdejte pověřenému pracovníkovi (obvykle ten, kdo Vám Závadový list předal) Závadový list, do kterého zapište zjištěné závady. Za závady nezapsané v Závadovém listu zodpovídáte vy. Pokud Závadový list neodevzdáte ještě v den nastěhování, hrubě tím porušíte smlouvu o ubytování.

Plynulý přechod z letního ubytování

Pokud jste přes léto ubytovaný/á na koleji VŠE a bylo Vám přiděleno ubytování na koleji VŠE od září na akademický rok 2014/2015, pak v období mezi koncem letního ubytování a nástupem na kolej můžete v tomto mezidobí bydlet za kolejné dle aktuálního ceníku kolejného. Tímpádem tedy není nutné se před nástupem na kolej na pár dní zbytečně vystěhovat z koleje. Případné dřívější přestěhování na přidělený pokoj (před určeným dnem nástupu na kolej) je možné si domluvit s vedoucí té koleje, kde budete v září nastupovat k ubytování na akademický rok.

O ubytování již nemám zájem

V případě, že získaného ubytování nehodláte využít, oznamte tuto skutečnost do kanceláře centrálního ubytování emailem ze své školní emailové adresy nebo osobně v kanceláři centrálního ubytování (prokázání totožnosti nutné). Termíny naleznete v harmonogramu ubytování. Na následující způsoby odmítnutí ubytování nebude z důvodu ochrany ubytovaných osob brán zřetel: telefonické oznámení, email z jiné než z vlastní školní emailové adresy, vzkaz přes kamaráda/známého/rodiče/příbuzného, dopis.


Přestěhování

Instrukce pro přestěhování v rámci koleje

 • První možný termín pro přestěhování je první říjnový týden.
 • Zájemce o přestěhování se musí dostavit osobně v úředních hodinách a prokázat svou totožnost.
 • V případě výměny místa s jiným/ou studentem/kou se musí dostavit oba/ě současně.
 • Každá žádost o přestěhování bude posouzena individuálně a může být zamítnuta.
 • Rezervace místa není možná.
 • Informace o volných místech pro přestěhování budou sdělovány pouze při osobní návštěvě.

Přestěhování je možné nejpozději do 4. dne v kalendářním měsíci včetně (pouze v úředních hodinách). Důvodem je odesílání příkazu k inkasu do banky obvykle 5. den v kalendářním měsíci. Pozdější termín přestěhování je možný pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí koleje.

Přestěhování z koleje na kolej (pouze mezi kolejemi VŠE v Praze) řeší kancelář centrálního ubytování!


Vystěhování

 1. V dostatečném předstihu před vystěhováním se student zapíše na recepci – udá jméno, číslo pokoje a čas požadovaného vystěhování (pouze úřední hodiny). Pokud se student nezapíše předem a rozhodne se vystěhovat, musí sám úklid vyhledat.
 2. Zkontrolujte si, zda nedlužíte kolejné, abyste předešli problémům. Platby si můžete zkontrolovat na webu ISKAMu (iskam-web.vse.cz). V případě dlužného kolejného je třeba ho uhradit v kanceláři či na recepci platební kartou nebo v hotovosti, jinak není možné se vystěhovat.
 3. Je nutné řádně po sobě uklidit, aby vystěhování proběhlo bez komplikací, tedy:
  • vynést veškeré odpadky, na pokoji ani ve společných prostorách nesmí cokoli zůstat
  • uklidit balkon
  • utřít prach (stůl, skříně v předsíni i pokoji, poličky), vytřít podlahu
  • umýt WC, sprchový kout, umyvadla, kuchyňku (skříňky, vařič, dřez, pracovní plochu, lednici, mikrovlnnou troubu)

Celé společné prostory buňky musí být uklizeny při odjezdu každého jednotlivého studenta.

Sklad lůžkovin je v době vystěhování (odchod velkého počtu studentů) otevřen v pracovní dny stejně jako kanceláře.

Při vystěhování počítejte s tím, že se mohou tvořit fronty. Celý proces může trvat 20 minut, ale i třeba více než hodinu. Všechny náležitosti je nutné vyřídit v úředních hodinách! Vystěhování musíte provést před tím než Vám skončí smlouva nebo v den jejího ukončení.

Postup vystěhování se liší podle dne a hodiny odjezdu

 1. Student, který odjíždí v úředních hodinách
 2. Student, který odjíždí mimo úřední hodiny

A. Student, který odjíždí v úředních hodinách

 1. V čase zapsané kontroly musíte být přítomen/přítomna ve svém uklizeném pokoji (počkat na paní uklízečku – většinou je zapsáno více studentů na stejný čas).
 2. Dojdete do skladu lůžkovin s protokolem Vystěhování a ložním prádlem, kde vrátíte:
  • povlak na polštář
  • povlak na deku
  • prostěradlo
  • bílý chránič matrace
 3. Půjdete do kanceláře s protokolem o vystěhování a protokolem ze skladu lůžkovin ke kontrole vašich závazků a vystěhování. Zde také vrátíte:
  • kolejenku
  • modrá vstupní karta (týká se studentů jiných škol, absolventů)
 4. Klíče odevzdáte p. uklízečce.

Po vystěhování ze systému a vrácení depozitu (na platební kartu nebo účet) se již nemůžete vrátit na pokoj. Pokoje jsou po vrácení klíčů zaměstnancem koleje uzamčeny.

B. Student, který odjíždí mimo úřední hodiny

 1. Odjíždíte-li mimo úřední hodiny, musíte před odjezdem v úředních hodinách nechat zkontrolovat prostory stavit se v kanceláři s dokladem od úklidu a nahlásit datum odjezdu.
 2. Za prostory poté ručíte až do odjezdu. Pokud by byl při kontrole po odjezdu zjištěn nepořádek nebo poškození, bude Vám stržen poplatek za úklid nebo pokuta za poškození z kauce.
 3. Zkontrolujte, zda máte v Iskamu zadáno číslo účtu a ve správném formátu. Kauce nebo její poměrná část bude vrácena pouze převodem na účet, a to až po kontrole pokoje.
 4. Před odjezdem řádně ukliďte pokoj i společné prostory, odneste všechny své věci včetně potravin. Zavřete okna a pokoj řádně uzamkněte. V zimních měsících NEVYPÍNEJTE TOPENÍ.
 5. V den odjezdu necháte na recepci klíč, ložní prádlo, klíče a kolejenku. Pokud cokoli z tohoto nevrátíte, bude Vám naúčtována pokuta dle ceníku.