Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Připojení k internetu

Bezdrátovou síť hotel.vse.cz mohou používat ubytovaní hoteloví hosté či ubytovaní studenti jiných škol než VŠE. Do bezdrátové sítě nemají přístup studenti a zaměstnanci VŠE, u kterých se předpokládá používání bezdrátové sítě eduroam či pevné kabelové přípojky.

Přihlašovací údaje lze získat na recepci (vrátnici) koleje. Každý ubytovaný získá odlišné přihlašovací jméno a heslo.

Pokud zapomenete/ztratíte přihlašovací údaje či chcete nové heslo, tak Vám na recepci koleje vytisknou nové jméno a nové heslo. Staré přihlašovací údaje tím přestanou být platné. S ukončením ubytování na koleji přestanete mít přístup do bezdrátové sítě.

Bezdrátová síť hotel.vse.cz je určena pro přístup k Internetu. Je blokována přímá komunikace mezi zařízeními (např. mezi mobilem a notebookem) – pro sdílení údajů použijte služby typu DropBox, OneDrive či Google Disk. Též jsou blokovány protokoly pro sdílení obsahu (Bittorrent a další P2P sítě).

Používání bezdrátové sítě hotel.vse.cz se řídí příkazem rektora 1/2007. Z tohoto příkazu zdůrazníme následující body:

  • Uživatel je povinen dbát na to, aby svou činností neohrožoval práci ostatních uživatelů či nepřetěžoval zdroje sítě.
  • Uživatel má odpovědnost za svá data – jak z hlediska jejich obsahu, tak z hlediska jejich uložení a vhodného zálohování.
  • Uživatel odpovídá za škody jím způsobené, ať již úmyslně, či z nedbalosti.
  • Uživatel je při své činnosti povinen dodržovat mezinárodní úmluvy, kterými je ČR vázána, a platné právní normy ČR.

 

Bezdrátová síť hotel.vse.cz je pro hotelové hosty zdarma.