ZÁKAZ PRŮCHODU NĚKOLIKA OSOB NA JEDNU KARTU

UPOZORŇUJI VŠECHNY UBYTOVANÉ, ŽE VSTUPNÍ KARTA (ČIPOVÁ, ISIC, ŠKOLNÍ) SLOUŽÍ PRO VSTUP POUZE TÉ OSOBY, NA KTEROU JE VEDENA. PŘI KONTROLE VSTUPŮ BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE NĚKTEŘÍ UBYTOVANÍ SVOU KARTU DÁVAJÍ K DISPOZICI K PRŮCHODU JINÝM OSOBÁM. PRŮCHODY JSOU HLÍDÁNY SYSTÉMEM, KTERÝ UKAZUJE JMÉNO OSOBY, DATUM A ČAS PRŮCHODU PŘES DVEŘE/TURNIKET. SOUČASNĚ JSOU VŠECHNY DVEŘE/TURNIKETY, OZNAČENÉ ČTEČKOU, MONITOROVÁNY KAMEROVÝM SYSTÉMEM. UMOŽNĚNÍ VSTUPU JINÉ OSOBĚ NEHLEDĚ NA TO, ZDA JE TATO OSOBA UBYTOVÁNA ČI NE, JE HRUBÝM PORUŠENÍM KOLEJNÍHO ŘÁDU A TÍM I SMLOUVY A JE DŮVODEM K OKAMŽITÉMU UKONČENÍ SMLOUVY. NÁVŠTĚVA SE POHYBUJE PO KOLEJI POUZE VE VAŠEM DOPROVODU DLE PRAVIDEL KOLEJNÍHO ŘÁDU A UBYTOVACÍCH PODMÍNEK A JEJÍ VSTUP/VÝCHOD JE MOŽNÝ PŘES HLAVNÍ VCHOD.

VEDENÍ KOLEJE