ZÁKAZ KOUŘENÍ V PROSTORÁCH KOLEJE, KROMĚ MÍST KE KOUŘENÍ VYHRAZENÝCH; ZÁKAZ ZAKRÝVÁNÍ ČIDEL PROTI POŽÁRU

Upozorňuji všechny studenty na zákaz kouření v prostorách koleje – na pokojích, buňkách, chodbách atd. Současně upozorňuji na zákaz zakrývání čidel proti požáru. Při zjištění, že student kouří v prostorách koleje či zakrývá požární čidlo, bude udělena pokuta za velmi hrubé porušení Kolejního řádu.