KOLÁRNA – VYKLIZENÍ

Prosíme, aby se všichni studenti, kteří mají v kolárně kolo, ohlásili u vedoucí koleje a své kolo identifikovali. Pokud tak neučiníte do 15.4, budou kola brána jako kola bez majitele a zlikvidována.